Bestyrelse / advisoryboard

Jeg tager gerne arbejde som bestyrelsesmedlem og medlem af advisoryboard i virksomheder hvor jeg kan gøre en forskel. Det behøver ikke være virksomheder jeg selv har investeret i, men også virksomheder, der har brug for mine kompetencer.

Som investor deltager jeg gerne aktivt i mine porteføljevirksomheder. Det betyder, at jeg typisk deltager i bestyrelsen eller advisoryboard.

Ligeledes deltager jeg på ledelsesworkshops, strategiseminarer o.l. og bruger også tid på at finde forretningsforbindelser, medarbejdere, kunder o.l. på daglig basis.

KONTAKT MIG

Interim ledelse på deltid

Hvis en virksomhed i min portefølje har behov for ledelse i en kortere periode (3-6 måneder) kan jeg træde til. Jeg kan varetage følgende ledelsesfunktioner:

 • CEO
 • COO
 • CFO
 • CSO

Der kan være nogle omstændigheder, der kræver en hurtig indsats, og hvor der ikke er tid til finde den rigtige kandidat:

 • Opsigelse, fyring eller sygemelding af nuværende leder, som skal erstattes i en periode.
 • Større forandringer der kræver øget ledelseskraft.
 • Deltids ansættelse i en periode til firmaet er klar til en fuldtidsperson.
KONTAKT MIG

Projektleder på forandringsprojekter

Hvis virksomheden har brug for styring af konkrete forandringer/projekter, kan jeg træde til som projektansvarlig.

KONTAKT MIG

Kriseledelse

Enhver virksomhed kan på et tidspunkt rende ind i tilsyneladende uoverskuelige problemer.

Jeg kan træde til i kriseperioden og hjælpe virksomheden videre.

Hjælpen kan være:

 • Tage forhandlinger/samtaler med parter der deltager i krisen og løse problemet:
 • Kunder
 • Leverandører
 • Ansatte
 • Ejere
 • Investorer
 • Exit – altså salg af virksomheden.
 • Nedlukning – hvis alle muligheder for fortsat drift er umulig.
KONTAKT MIG