Jeg skriver en lille serie af artikler, der handler om at blive klar til en investering fra en Business Angel eller anden investor.

Jo mere der er klart, jo større er sandsynligheden for at lande en investering. Det er altid muligt at lande en investering uden at have noget klart overhovedet, men hvorfor ikke forbedre sin sandsynlighed?

Denne artikel handler om problem og løsning

Enhver virksomhed er startet for at løse et problem. De fleste virksomheder løser problemet ved at løsningen er billigere/lettere for kunderne (Amazon). Enkelte andre løser problemer, som kunderne ikke engang vidste de havde (iPhone touchscreen). Det er meget lettere at skabe en virksomheds baseret på et (er)kendt problem.

Er problemet stort nok

Enhver virksomheds overlevelse på sigt er afhængig af en betalingsvillighed hos kunderne/brugerne/leverandørerne. Der er nogle der i sidste ende skal betale for en virksomheds drift. En virksomhed kan ikke på den lange bane være afhængig af risikovillige eksterne investorer for at overleve.

Derfor skal problemet typisk have en vis vægt hos de kommende kunder/brugere/leverandører. Prøv at finde et væsentligt problem – og ikke bare en lille uhensigtsmæssighed.

Når et startup er kommet i gang, og har fået de første kunder, så spørger jeg tit kunderne: ”hvordan ville du have det, hvis løsningen forsvandt (startuppen stoppede)”. Det giver en rigtig god indikation på, om et konkret problem bliver løst på en god måde.

P.S. Hvis der ikke er konkurrenter på markedet, så skal man overveje grundigt, om man har fundet et problem, der er vigtigt nok at få løst.

Er der nok der har problemet (i forhold til den værdi løsningen giver)

Prisen på en løsning i forhold til antal, der har problemet er meget væsentligt for en virksomheds muligheder for vækst.

Hvis en virksomhed skal overleve på sigt, så skal den relativt hurtigt have en omsætning på mindst kr. 5 mill / år. (En virksomhed er i denne forbindelse, ikke en enkeltmandsforretning, men en virksomhed med ansatte og vækst). Hvis der kun er 100 personer/virksomheder i verden, der har problemet, så skal de være villige til at betale MANGE penge hver år, for at få det løst.

Derudover vil der også være forventninger hos investorer om en løbende (høj) vækst. Så der skal løbende findes nye kunder eller eksisterende kunder skal løbende betale mere.

Hvordan løses problemet

Hvis problemet er stort nok, og mange har problemet, så vil der allerede være eksisterende løsninger på markedet. Det skal man aldrig være bange for. Det giver et godt grundlag for at finde en løsning, som er bedre end de andres.

Man skal kende sin løsning i detaljer:

  • Er den smartere og dermed billigere.
  • Løser den problemet på en helt ny måde.
  • Er det manuelle processer der digitaliseres.
  • Er det en éngangsløsning (et stykke hardware e.l.) eller skal løsningen løbende udvides/forbedres.
  • Hvordan er løsningen anderledes end konkurrenterne.
  • Er den reelt innovativ.

Beskyttelse af løsningen

Hvis man finder en fantastisk løsning på et væsentligt problem, så kan man være helt sikker på, at der (på sigt) vil være konkurrenter, der vil kopiere løsningen. Derfor skal man tidligt indtænke hvilken betydning det vil have og om løsningen skal beskyttes.

En beskyttelse kan håndteres på mange måder:

  • Patentering. Dette er ikke altid en specielt god beskyttelse, da det kan koste mange penge at beskytte patentet.
  • Markedet er stort. Hvis markedet er kæmpe stort, så vil der altid være mange forskellige aktører og konkurrenter. Det kan endda også være en fordel, da man ”bare” skal være lidt bedre end sine konkurrenter.
  • Hastighed til markedet. Det er ofte denne fordel som start-ups har i forhold til store konkurrenter. Man kan som start-up typisk udvikle løsninger langt hurtigere end store virksomheder. Det kan i sig selv være en beskyttelse.
  • Nichefokusering. Selvom problemet er meget stort, kan man vælge at fokusere på en enkelt niche. Hvis man kan få næsten monopol indenfor nichen, så er det en god beskyttelse (og en god lejlighed for opkøb fra en konkurrent ????

Problem / founder fit

For at have en større chance for succes, så skal problemet passe til founders. Det skal helst være et problem, som founder har arbejdet med og interesserer sig for. Det skal helst passe med en passion hos founder.

Pitch til investorer

Når man pitcher sit startup til investorer, så bør problem/løsning indgå. Man skal helst være så præcis i beskrivelsen af problem/løsning, at man kan formidle dette på meget kort tid. Hvis man ikke kan formulere problem og løsning med meget få sætninger, så har man nok ikke fået skåret det skarpt nok.