Jeg skriver en lille serie af artikler, der handler om at blive klar til en investering fra en Business Angel eller anden investor. Jo mere der er klart, jo større er sandsynligheden for at lande en investering. Det er altid muligt at lande en investering uden at have noget klart overhovedet, men hvorfor ikke forbedre sin sandsynlighed?

Den artikel handler om Due Diligence (DD)

De fleste investorer vil før underskrift af en investeringsaftale lave en DD. En DD er en gennemgang og undersøgelse af virksomheden. Investor vil bruge den tid der er nødvendig for at få mere tryghed omkring investeringen.

Nogle investorer undersøger kun enkelte ting, mens andre investorer går mere grundigt til værks, og undersøger alt i detaljer.

Grundlæggende har en DD to formål:

 1. Lære virksomheden at kende i detaljer. Dette er til glæde for både virksomhed og investor. Hvis investor kender virksomheden godt, kan man ofte få god hjælp af investoren.
 2. Kontrollere korrektheden af informationer som investor tidligere har fået. Hvis man fejler på denne del, så går investor med stor sandsynlighed ikke videre med investeringen (medmindre man kan komme med plausible forklaringer på fejl/mangler).

Hvad undersøges

I princippet skal man forvente alt kan undersøges:

 • Team: Kompetencer, erfaring, nøglemedarbejdere, kontrakter, ansættelsesaftaler osv.
 • Jura: Selskabsstruktur, ejerskab, patenter, kunde/leverandørkontrakter, øvrige kontrakter og aftaler osv.
 • Finans: Historiske tal, revisorudtalelser, balanceposter / gæld, kontrol af bank osv.
 • Produkt: Teknik, kundeudtalelser, brug, stabilitet, kvalitet, udviklingsmetode osv.
 • Forretningsplan: CLV, CAC, budget, konkurrence, marked osv.

Forvent at der tages kontakt med kunder, leverandører, samarbejdspartnere, tidligere kolleger og andre eksterne personer. Investor kan tage kontakt med alle der kan komme med flere informationer om teamet og virksomheden.

Derudover bruger investor ofte DD til at vurdere hvordan founders og andre kan håndtere at levere brugbare og korrekte informationer hurtigt og præcist. Investorer kan bruge dette som en god indikation på, om founders også kan køre andre komplicerede processer på en god måde. Kort sagt om founders kan eksekvere effektivt.

Investorer der går grundigt til værks i DD har statistisk større sandsynlighed for at få et godt afkast af deres kapital. Hvis I vil have de bedste investorer, så vil I nok blive mødt af en rimelig grundig DD.

Hvis man forbereder DD processen har man meget større sandsynlighed for at lande investeringen.

Planlæg DD fra starten

Virksomheder der fra starten planlægger at virksomheden enten skal bruge investering eller sælges, kan med fordel begynde med DD materialer fra virksomhedens første dag.

Lav en drop-box e.l. allerede nu, og gem alle dokumenter og rapporter, der kan være væsentlige i en DD-proces.

Materialerne som løbende kan tilføjes er:

 • Ansættelsesaftaler
 • CV o.l. på alle personer
 • Andre aftaler (også dem der aftales på mail)
 • Kontrakter med kunder, leverandører, samarbejdspartnere.
 • Bestyrelsesreferater, ledelsesrapporter
 • Budgetopfølgning og budgetter for fremtiden (lav en mappe pr. måned e.l. for at gemme de løbende rapporter)
 • Dokumenter fra Revisor, SKAT o.l.
 • Momsafregning
 • Grafer over vigtige økonomisk tal og KPI. I bør mindst hver måned lave en rapport på hvordan virksomheden væsentligste nøgletal udvikler sig.

Gem også grundlæggende dokumenter om virksomheden:

 • Ejeraftale
 • Vedtægter
 • Registreringer hos CVR
 • Ejerbog og CAP Table (hvem der ejer virksomheden i dag)
 • Ansættelseskontrakter eller andre aftaler ejerne imellem (inkl. konkurrenceklausule

I kan med fordel også angive referencer til kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre som investor kan kontakte for at få flere informationer (og få efterprøvet de informationer, der allerede er givet).

Referencer til Pitch-deck

Pitch-deck indeholder en masse overordnede informationer om virksomheden. Pitch-deck bør gennemgås grundigt, og alle informationer der står i pitch-deck skal kunne forklares, efterprøves og kontrolleres.

Risici

Det vil være meget professionelt at lave en liste over de væsentligste risici og hvordan man håndterer dem. Hvad kan/vil man aktivt gøre for at minimere påvirkning og hvordan kan man løse problemet hvis det opstår.

Vigtigt. Fortæl alt

Det er meget vigtigt at understrege at man på ingen måde må forsøge at skjule relevante informationer. Man må i DD meget hellere overinformere end underinformere.

Man skal fremlægge alle brodne kar og dårlige beslutninger, der kan påvirke udviklingen af virksomheden. Ligeledes skal man informere om dårlige hændelser man har kendskab til vil opstå i fremtiden. Det kan bla. være at en leder har sagt, at personen om 6 måneder vil starte egen virksomhed, eller man har fået at vide at patentansøgningen måske ikke er ligetil.

De fleste investeringsaftaler indeholder et afsnit omkring garanti. Hermed giver I som ejer af virksomheden en personlig garanti for at alle relevante informationer er fremlagt. I værste fald kan I blive personlig økonomisk ansvarlig for en konkurs hvis konkursen skyldes ting, som I vidste allerede på tidspunktet omkring investering.

Konklusion

Hvis man forbereder de fleste (hvis ikke alle) informationer vil DD processen blive væsentligt kortere og sandsynlighed for at lande en investering højere.