Du kender det sikkert? Ledelsen (eller dig selv) bruger lang tid på at udforme mission, vision og strategi. Der afholdes seancer med ledere, og det ender med et stort kick-off med alle medarbejdere. Det er faktisk det, som det oftest ender med: et stort Kick-off. Men et kick-off skal jo være starten til at få strategien implementereret i virksomheden og ikke slutningen.

Så hvad følger så efter dette kick-off?

Der skal følge en hel række aktiviteter, og jeg vil i dette indlæg beskrive den daglige eksekvering og opfølgning: et scoreboard. Dette scoreboard gør strategien operationel for den enkelte person, og giver en klar prioritering på hvilke opgaver, den enkelte skal tage fat på.

Der er nogle karakteristika ved dette scoreboard:

  • Det skal være simpelt at forstå (man skal kunne kigge på det i 5 sek og afgøre om man er foran eller bagud)
  • Det skal være meget synligt for alle personer har brug for det.
  • Det skal opdateres meget ofte af alle, der arbejder på målene.
  • Det skal overordnet indeholde 2 områder: Bagudrettede mål, og fremadrettede mål. De bagudrettede mål skal være et resultat af de fremadrettede mål.

De bagudrettede mål er dem som langt de fleste virksomheder styres efter i dag. Det er salgstal, omsætning, lagerbinding, ordreindgang osv. Tal der oftest sættes op imod et budget. Men det er vanskeligt for den enkelte medarbejder at vurdere hvilke aktiviteter, der skal forbedre disse tal. Derfor er det nødvendigt at måle på aktiviteterne, der skal forbedre tallene og ikke bare selve tallene.

Jeg skriver lidt om fremadrettede tal i dette indlæg: Se fremad og ikke tilbage. Hvis man hver uge igennem 4-8 uger når målene på de fremadrettede tal, så bør de bagudrettede tal også begynde at ændre sig.

Når først de fremadrettede tal er fundet (og mål/budget for disse tal), så opsættes de på et scoreboard. Man vil typisk lave opfølgning på tallene hver uge, så der ikke går for lang tid. Scoreboardet kan være et blanche man sætte knapper på, en tavle eller en skærm der er synlig for alle.

Pointen er, at alle løbende skal kunne følge med i, hvordan tallene udvikler sig.

Dette scoreboard sikrer at strategien forankres i de konkrete opgaver, den enkelte person udfører hver dag. Og når personen har udført disse opgaver uger efter uge, så bliver det også en naturlig del af personens arbejdsopgaver. Dermed skabes en varig forandring og ikke bare midlertidigt.

Prøv det!