Det er altid fantastisk når kolleger, chefer og andre kommer med gode forretningsidéer. Idéer og innovation skal fremelskes og kan skabe masser af muligheder for virksomheden.

Der er flere forskellige slags idéer der opstår i en virksomhed:

  • Ændring af forretningsgange.
  • Ændring af markedsføring.
  • Ændring af kundesegmenter o.l.
  • Nye produkter, projekter eller markeder.

Jeg vil fokusere på den sidste, da den har den største økonomiske konsekvens ved succes og fiasko.

For at afgøre om det kan betale sig at gå videre med en idé, så har jeg ofte brugt et simpelt regneark til at lave de første beregninger.

Excelark: BusinessCase

Målet med dette regneark, er at vurdere i store tal:

  • Omsætning: Hvad tror vi, at den nye idé kan omsætte fra måned til måned.
  • DG%: Hvilken DG kan man holde på produktet/projektet.
  • Salgsomkostninger: Hvad skal der bruges af salgstid, markedsføring, Google adwords, phonere osv der skal trække omsætningen.
  • Andre omkostninger: Hvad kræves det af leverancen for at levere produktet/projektet. Skal der ansættes nye kompetencer, er de fuldt bookede o.l. Er der evt. også nogle større initiale omkostninger (uddannelse, lokaler, produkttræning o.l.) der skal noteres.
  • Resultat: Med ovenstående simple tal, kan man beregne månedens resultat.
  • Akkumuleret resultat: Dette hvornår hele delforretningen vil give samlet overskud, og hvilket træk på likviditeten man skal forvente.

Alt efter det langsigtede potentiale i idéen, så kan man måske acceptere 12 måneders tab, før idéen genererer overskud.

I mit tidligere virke, brugte vi en lignende model for at vurdere salgsprisen på en kundeprojekt. Hvis engagementet med kunden ikke akkumuleret gav overskud indenfor 12 måneder, så havde vi ikke sat den rigtige salgspris til kunden.

Så brug en smule tid på at regne tingene igennem, før der lægges store lanceringsplaner o.l.